Artemis Pet Food Polska

FOTO Konkurs

Regulamin konkursu fotograficznego „ŚMIECHU WARTE”

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „ŚMIECHU WARTE” jest firma PROPET.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem konkursu jest propagowanie właściwych relacji między zwierzęciem domowym, a jego właścicielem. Tematyką konkursu jest popularyzowanie własnoręcznie wykonanych zdjęć swojego pupila (psa lub kota) w jak najzabawniejszej pozie lub momencie.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs "ŚMIECHU WARTE" adresowany jest do wszystkich właścicieli psów i kotów.

Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres propetfoods@gmail.com Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
 •   numer telefonu, adres e-mail,
 • imię psa bądź kota.
 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 20 maja 2016 r.
 2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na portalach społecznych i stronach internetowych Organizatora.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę oryginalność nadesłanych fotografii.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora.

V Nagrody

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody

 • za zajęcie I miejsca –  bon 100zł na zakupy w sklepie propetsklep.pl
 • za zajęcie II miejsca – bon 50zł na zakupy w sklepie propetsklep.pl
 • za zajęcie III miejsca – bon 20 zł na zakupy w sklepie propetsklep.pl

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych www.mypropet.pl oraz www.artemisfood.pl
 2. Zgłoszenie fotografii do konkursu i wysłanie formularza zgłoszeniowego konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.